Đại lễ kĩ niệm Ngày khai đạo Cao Đài và Công bố Đạo lịch năm thứ 94. Ban tôn giáo Chính Phủ tặng hoa cho Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn

Chánh hội trưởng Ban cai quản Nam Thành Thánh thất Thạc sĩ Nguyễn Hữu Nhơn đã nhận được hoa chúc mừng từ Ban tôn giáo Chính Phủ tại sự kiện Đại lễ kĩ niệm Ngày khai đạo Cao Đài và Công bố Đạo lịch năm thứ 94. Một sự kiện đánh dấu bước phát triển và cùng nhau góp sức vào sự nghiệp đoàn kết dân tộc qua góc phóng sự ảnh của truyền thông.