Quốc hội thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính - kinh tế đặc biệt

Vừa qua, tại chương trình kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã nghe Chính phủ đưa ra Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt.


Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt áp dụng cho 03 đơn vị hành chính: Vân Đồn (Quảng Ninh), Bắc Vân Phong (Khánh Hòa) và Phú Quốc ( Kiến Giang)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng, dự án Luật đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt nhằm luật hóa chủ trương, chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội về đặc khu kinh tế và xây dựng một số đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt của Đảng. Những năm gần đây, việc khai thác các tiềm năng tĩnh của nền kinh tế đang dần tới hạn và sức hút của các khu kinh tế, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao sau 25 năm phát triển giảm dần, thiếu động lực phát triển đột phá. 

Vì thế, kinh nghiệm trong xây dựng, quản lý một số đặc khu, khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao là tiền đề quan trọng để thành lập các đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt Vân Đồn, Bắc Vân Phong và Phú Quốc. Đây là những đơn vị có vị trí chiến lược và có tiềm năng phát triển một số ngành, nghề có thể cạnh tranh quốc tế… Về tổ chức và hoạt động của chính quyền địa phương, Chính phủ trình Quốc hội 02 phương án tổ chức và hoạt động của chính quyền phương ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt. Phương án 1: chính quyền địa phương đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt là thiết chế Trưởng Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt cùng các cơ quan chuyên môn trực thuộc và Trưởng Khu hành chính. Phương án 2: tổ chức một cấp chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt.


Ảnh chụp đại diện cử tri Phú Quốc và tác giả tại sân bay quốc tế Phú Quốc

Ủy ban Pháp luật tán thành với sự cần thiết ban hành Luật Đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt với những lý do như được nêu trong Tờ trình của Chính phủ và nhận thấy việc xây dựng Luật này là nhằm thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng về "xây dựng một số đơn vị hành chính- kinh tế đặc biệt với thể chế vượt trội để tạo cực tăng trưởng và thử nghiệm đổi mới, hoàn thiện tổ chức bộ máy thuộc hệ thống chính trị”… Cử tri Huỳnh Thanh Lin, sinh năm 1971, là người dân có hàng chục năm cư ngụ ở Khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, vui mừng nói: “Bản thân tôi và đông đảo người dân ở đảo Phú Quốc, Thổ Chu hết sức vui mừng trước việc Kỳ họp thứ 4 Quốc hội khóa XV đã quan tâm phát triển các huyện đảo, thành phố đảo, trong đó có thành phố Phú Quốc. Luật Đơn vị hành chính-kinh tế đặc biệt là yêu cầu cần thiết đối với sự phát triển của thành phố Phú Quốc, Thổ Chu ngày nay và tương lai”.

 

Anh Phan Văn Đen vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền các cấp để  phát triển Phú Quốc

Anh Phan Văn Đen, sinh năm 1976, là người dân sống tại Khu phố 6, phường An Thới, thành phố Phú Quốc, cho biết: “Còn gì vui hơn khi thành phố đảo Phú Quốc được Chính phủ và các cấp lãnh đạo quan tâm, tạo điều kiện tốt nhất để phát triển, trở thành một trong những điểm đến lý tưởng của người dân trong và ngoài nước…”.

Trương Vĩnh Anh Duy